Internacionalna škola mentalne aritmetike Malac Genijalac Mentalna aritmetika (暗算, jap. Anzan) je tradicionalna istočnjačka disciplina, koja je u širokoj upotrebi u više od 50 zemalja širom sveta. Kao popularan i moderan edukativni model razvoja kognitivnih sposobnosti djece, sve više je prisutna i na Zapadu. Internacionalna škola Mentalne aritmetike Malac Genijalac u svojoj nastavi primjenjuje originalni HIKARI光program Mentalne aritmetike. Program posjeduje jedinstveni metod koji potiče iz Japana, zemlje koja predstavlja kolijevku ove prestižne discipline. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban), čijom vizuelizacijom se postiže izvanredno brzo računanje.

KONTAKTIRAJTE NAS