Postanite dio naše školice
img
img
img

Pridruži se 250+ malih genijalaca

Šta je Abakus

Za abakus najčešće kažemo da je to drevna istočnjačka računaljka. Međutim abakus nije prava računaljka, jer se na njemu ne računa zapravo, već samo potpomaže računanje koje se izvodi u mislima onog koji abakus upotrijebljava. Tako da možemo reći da je abakus mentalna sprava ili sprava kojom se izvodi mentalno računanje. Najpoznatiji abakus je japanski Soroban. Njegov doprinos obrazovanju i učenju je neprocjenjiv. Prisutan od davnina, prenošen je sa generacije na generaciju sve do današnjeg doba, doprinoseći alternativnom sistemu znanja i obrazovanja. Kao pronalazak koji je doprinijeo razvoju svjetske civilizacije, abakus je 2013. godine zvanično upisan u UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Prijavi se

Ukratko o programu

Iskustvo pokazuje da djeca u zemljama u kojima postoji tradicija računanja na abakusu lakše shvataju pojam broja i bolje prihvataju matematiku. Abakus kao popularna računaljka za djecu doprinosi demistifikaciji brojeva, koji na taj način postaju konkretniji i opipljiviji. Zemlje poput Japana, Taivana, Kine ili Koreje uvek se visoko pozicioniraju na globalnim rangiranjima znanja. Kao dobar primjer za ovo mogu poslužiti rezultati PISA testova, kojim se vrši međunarodna procjena funkcionalnog znanja učenika. Rješavanje kompleksnih matematičkih operacija je isključivo misaonim putem - napamet, bez korišćenja ikakvog pomagala (papira, olovke ili digitrona).

Kako računati na abakusu?

Kod klasičnog računanja uvijek počinjemo sa jedinicama, pa potom deseticama, stotinama, itd… Računanje na abakusu se odvija suprotnim smjerom, počev od kolone sa najvišom vrijednošću, te se postepeno približava ka jedinicama. Na taj način se razvija prirodnije razumijevanje veličine broja i njegovog rasporeda na brojevnoj pravi. Abakus se sastoji od pravougaonog okvira - rama, koji je razdelnikom podijeljen na gornje i donje polje. Kroz razdjelnik je paralelno nanizano nekoliko vertikalnih stubaca na kojima se nalaze kuglice, po jedna u gornjem i po četiri u donjem polju. Računanje na abakusu se sprovodi pomjeranjem kuglica, koje se smatraju uračunatim kada su pomjerene prema razdelniku (gornja kuglica ako je pomjerena na dolje, donja ako je pomjerene na gore). Vrijednosti kuglica su odredjene redom po stubcima u smjeru od desnog ka lijevom, odnosno od jedinica ka deseticama, stotinama, itd… U prvom stubcu, kuglica u gornjm polju ima vrijednost 5, u drugom 50, u trećem 500. Svaka kuglica iz donjeg polja ima sledeću vrijednost: u prvom stupcu 1, u drugom 10, trećem 100. Ovakva struktura abakusa nam omogućava da složene i višecifrene brojeve prikažemo na veoma lak i jednostavan način. Tako broj million na abakusu možemo predstaviti pomoću samo jedne jedine kuglice - donje kuglice u sedmom stupcu. Uočavamo da se svaki broj ma koliko velik bio (pod uslovom da imamo srazmjerno velik abakus) možemo lako i jednostavno predstaviti putem odgovarajućeg rasporeda kuglica.

Benefit korišćenja abakusa

Računanje na abakusu doprinosi snažnoj moždanoj aktivnosti koja dokazano utiče na razvoj kognitivnih potencijala. Na taj način dečija računaljka zapravo postaje važna životna osnova, pomoću koje se obezbjedjuje bolji uspjeh u školi i priprema za dalja prestižna školovanja. Abakus matematika podstiče niz veština i sposobnosti, poboljšanu pažnju, memoriju i koncentraciju, analitičko mišljenje i dobro pamćenje. Djeca koja savladaju računanje na abakusu, imaju veću mogućnost za optimalni razvoj svojih liderskih veština, intelekta i emocionalne inteligencije.

img img

Nivoi i trajanje programa

Program ima dva nivoa (osnovni i napredni). Svaki nivo traje po deset mjeseci i prati školsku godinu (od septembra do juna) odnosno 40 nedjelja (120 časova).

Kada se održava nastava?

Redovna nastava se održava jedanput nedjeljno (radnim danima ili vikendom) u trajanju od 3 vezana časa (3 x 45 min) sa kratkim pauzama između časova.

Kako izgledaju grupe?

Program je pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta. Nastava se praktikuje u malim grupama (6 do 12 polaznika).

Aktuelnosti iz
svijeta malih genijalaca

Budite u toku sa svim dešavanjima i aktivnostima škole Malac Genijalac. Pratite naš blog...

img img
Testirajte besplatno

Posjetite nas na najbližoj lokaciji i uvjerite se u kvalitet nastave

    Verified by MonsterInsights