NIVOI I TRAJANJE

Nastava – nivoi i trajanje

  • Program se sastoji od 2 nivoa ( OSNOVNI i NAPREDNI )
  • Svaki nivo traje po 10 meseci ( 120 časova )
  • Nastava prati klasičnu školsku godinu (septembar – jun)
  • Nastava se održava jednom nedeljno ( vikendom po 3 vezana časa )
  • Na kraju svakog nivoa polaže se test i dobija se sertifikat o završenom nivou
  • Da bi djete moglo da počne obuku mora da poznaje brojeve od 0 do 9, da razume njihovo značenje i da bude u stanju da ih napiše.
  • Za mlađu djecu organizujemo PRIPREMNI KURS u trajanju od 2 mjeseca.