NUMICON – rani intelektualni razvoj

Numicon 21/08/2021

NUMICON – rani intelektualni razvoj

Razvoj u uzrastu od treće do pete godine je nešto što je neminovno, dešava se spontano, te je to period koji treba iskoristiti i omogućiti deci da borave u stimulativnoj sredini. U ovom periodu dijete spontano i na lak način usvaja znanja i razvija vještine. Kada se senzitivni periodi jave, oni traju određeno vrijeme i nakon toga zauvijek nestaju. Uz adekvatno vođenu i usmjerenu igru i aktivnost deca razvijaju: kreativnost, maštu, timski duh, samoinicijativnost, samopouzdanje, inovativnost i ostale vještine koje su  značajne za dalji, odrasli život i za savladavanje prepreka koje su sastavni deo svakodnevnice.

Razvoj u ranom uzrastu nije jednoobrazan, on se sastoji iz mnoštva različitih aspekata kao što su: percepcija – vizuelna i auditivna, emotivni razvoj, kognitivni razvoj i tako dalje. Numicon je didaktički program koji sveobuhvatno podstiče cjelokupan razvoj potencijala djece kroz matematički pristup. Matematika ima široku primenu, veoma veliki spektar uticaja i razne varijacije, pa shodno tome ona oblast koja ima značajnu ulogu kako u razvoju društva, tako i u razvoju dječijih sposobnosti. Zato je matematičko obrazovanje važno, a možemo reći i nužno za optimalan razvoj djece.

Numicon program je tako osmišljen da deci pre svega približava matematički jezik, odnosno podstiče ih da u svetu koji ih okružuje prepoznaju vrijednost, količinu, odnose, oblike, boje i poredak. Međutim, uz Numicon deca ne postaju samo matematički pismena, ona vježbaju pažnju, strpljenje i logiku, uče apstraktne relacije koje su preduslov za praktični život. Najmlađim uzrastima važno je baviti se stimulativnim razvojnim faktorima i obratiti pažnju na kreativna ponašanja djece i na procese koji mogu, mada ne moraju, da dovedu do produkata.

Razvoj vizuelne percepcije i fine motorike je kroz Numicon zagarantovan, jer se kroz naše oblike i materijale, kroz zabavu – slaganjem slagalica i uklapanjem oblika, deca uče prethodno navedenim vještinama, a da pritom, gotovo i nesvjesno, usvajaju aritmetičke i geometrijske pojmove, istovremeno stimulišući svoj govorno jezički razvoj kroz imenovanje predmeta, okoline, pojava ali i emocija.

Emotivni razvoj je nešto što ide neodvojivo uz odrastanje i učenje o svetu oko sebe.  Takođe je bitno da imamo u vidu da se do pete godine mozak, odnosno kora velikog mozga, intenzivno razvija. Uz to, psihološki razvoj je vrlo buran, te su ovo dva razloga iz kojih je jako bitno obratiti pažnju na razvoj u ovom periodu. Pored kognitivnih faktora i motivacije, emocije znatno doprinose uspješnosti učenja, što dalje dovodi do većih ostvarenja u okruženju. Deca koja u ovom periodu borave u stimulativnoj sredini, kako kognitivnoj, tako i u okruženju koje izaziva pozitivne emocije, upevijaju da savladaju najveći deo ovih razvojnih zadataka dovoljno dobro, imaju mnogo bolji psihološki imunitet i biće otpornija na izazove koje život stavlja pred njih, ma kakvi oni bili.

Numicon učitelji njeguju toplu, stimulativnu i motivišuću atmosferu i odnos sa djecom. To je okruženje u kojem se deca osjećaju sigurno, prihvaćeno, slobodna da misle i istražuju, ukratko –  atmosferu u kojoj se deca ne boje učenja.

Svet je zapravo ispisan matematičkim jezikom, okruženi smo aritmetikom, geometrijom i algebrom, iako to možda na prvi pogled nije očigledno. Deca prvo osvješćuju svoje tijelo i predstavu o sebi, svoje postojanje i emocije upoređuju sa drugima, najprije roditeljima, zatim i drugarima. Počinju da se pitaju koju količinu ljubavi osjećaju, kako će je izmjeriti, koji broj poljubaca i lijepih riječi treba uputiti, zatim šta je više a šta manje, najrije hrane i pića, zatim igračaka i knjiga, prijatelja i ljubavi koje sa njima deli.

Numicon ima ulogu da podstakne dječiju sposobnost da prepozna oblik i količinu ljubavi koju dijete pruža i daje, da osvijesti svoje pripadanje.

Dakle, Numicon nije brojanje i matematika, Numicon je didaktičko sredstvo koje gradi ljubav prema pisanju, brojevima i oblicima, a zatim i prema svetu i sebi.

Zorica Žarkov

Dipl. Specijalni pedagog

Izvor: Malac Genijalac

Post Tags :
Verified by MonsterInsights