Rano matematičko iskustvo

Razvijanje interesovanja img za matematiku

Kome je namjenjen program?

Za djecu od 3 do 5 godina koja žele da upoznaju svijetimg oko sebe

Šta je Numicon?

Matematika kroz dodir, slike i igruimg

Višeslojni pristup u radu

Vizuelno učenje Auditivno učenjeimg Kinestetičko učenje

Igra kao najbolji način

Zanimljiva matematika

Za uzrast

Od 3 do 5 godina

Razvijanje logičkog razmišljanja

Numicon program

Učenje putem vida, sluha i dodira

VAK metod

Rano matematičko iskustvo

Matematika je nauka o prirodi, zato upoznavanje sa njom treba početi još od najranijeg detinjstva. Ona je veoma važna jer nam objašnjava prirodne pojave i svet oko nas. Pomoću nje merimo vreme, trajanje noći i dana, smenu godišnjih doba, razdaljinu ili površinu… Da bi deci matematika bila zanimljiva, neophodno je da im na pravi način probudimo i razvijemo interesovanje za nju. Zato je igra najbolji način za upoznavanje i druženje sa matematikom. Numicon je odličan način za to! Međutim brzo računanje je samo sredstvo kojim se postižu važniji ciljevi – optimalan intelektualni razvoj. Brzo računanje, je samo pokazatelj da su se razvile važne kognitivne sposobnosti kao što su : koncentracija, vizuelizacija, pažnja, memorija, analitičko razmišljanje i logika. Razvoj ovih sposobnosti je najvažniji cilj mentalne aritmetike, jer svakom djetetu donosi trajne koristi i veštine koje su mu neophodne u životu.

Šta je Numicon?

Numicon je numerički didaktički sistem kojim se razvijaju matematičke sposobnosti kod dece. Razvili su ga stručnjaci sa Univerziteta u Oxfordu, a 2015. godine je proglašen za najbolji svetski edukativni matematički metod (Education Resources Awards - ERA). Numicon pokriva celokupnu oblast brojeva, osnovnih računskih operacija i različitih matematičkih obrazaca.

Elementi su kompaktni te ih deca lako mogu koristiti. Čak i deca sa smanjenim pokretima ga takodje mogu lako koristiti. Materijali su atraktivni i lepi i pogodni su i za kolektivan i za individualan rad. Numicon oblici su jarkih boja i deca ih rado upotrebljavaju. Mentalnom aritmetikom poboljšava se način na koji dijete sluša, obrađuje i razumeva informacije; zamišlja i stvara određene predstave; prepoznaje detalje; obavlja radnje i rješava probleme. Programom se podstiče aktivacija obije moždane hemisfere i postiže bolji uspjeh u školi.

Škola Malac Genijalac je već godinama škola broj jedan po izboru roditelja. Rezultati koje djeca postižu zahvaljujući našim programima su merljivi, evidentni i opšte poznati. Smatramo da je veliku popularnost naša škola stekla zahvaljući svom jedinstvenom i originalnom pristupu nastavi.

Zašto je Numicon uspešan za rad sa decom?

Zašto je NUMICON popularan širom svijeta?

Zahvaljujući konceptu u kome se proces učenja i razumevanja matematičkih pojmova odvija kroz dodir, slike i igru. Njime se deci na lak i zabavan način :

  • objašnjava pojam broja i osnovne računske operacije
  • nude velike mogućnosti za igru
  • omogućava rad na različitim nivoima znanja
  • razvija sposobnost mentalnog računanja bez upotrebe pomagala
  • podstiče kognitivni razvoj i aktivacija obe moždane hemisfere

Cilj matematike je da trajno razvijemo logičko razmišljanje, jer se vremenom formule i detalji zaborave, a sposobnost logičkog razmišljanja nam ostaje celog života !

Koja znanja djeca usvajaju uz Numicon?

Numicon je odličan didaktički metod kojim se kod najmladje dece razvijaju logičke sposobnosti i na efikasan način objašnjava niz matematičkih pojmova kao što su :
- prosti i složeni brojevi
- parni i neparni brojevi
- komplementi složenih brojeva
- brojevna prava
- dekadni sistem
- geometrijske transformacije

Takodje deca razvijaju matematičko i logičko razmišljanje i stiču sposobnost brzog računanja napamet. Zato Numicon predstavlja odličnu osnovu i uvod u program mentalna aritmetika. Korišćenje Numicon-a umogućava nastavnicima da budu efikasniji i uspešniji u radu sa decom, a deci pruža zanimljive i raznovrstane aktivnosti za učenje matematike.

Višeslojni pristup u radu

VAK metod

Numicon poseduje višeslojni pristup u učenju, oslanjajući se na VAK metod. Svesno koristeći različite aktivnosti, usmeravamo decu da uče putem različitih čula (vida, sluha i dodira). 

Vizuelno učenje : uočavanjem elemenata i prepoznavanjem po boji i obliku.
Auditivno učenje slušanjem instrukcija učitelja i odgovaranjem na pitanje i opisivanjem veza.
Kinestetičko učenje : motoričkim pokretima i osećanjem oblika (dodirom i pomeranjem).

img img

Nivoi i trajanje programa

Program ima dva nivoa (osnovni i napredni). Svaki nivo traje po deset mjeseci i prati školsku godinu (od septembra do juna) odnosno 40 nedjelja (120 časova).

Kada se održava nastava?

Redovna nastava se održava jedanput nedjeljno (radnim danima ili vikendom) u trajanju od 3 vezana časa (3 x 45 min) sa kratkim pauzama između časova.

Kako izgledaju grupe?

Program je pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta. Nastava se praktikuje u malim grupama (6 do 12 polaznika).

Kome je namjenen Numicon program

Numicon je namenjen svoj deci od 3 do 5 godina, koja žele da na lak i zabavan način upoznaju svet brojeva i steknu matematičke veštine. Takodje prilagodjen je i radu sa decom sa posebnim potrebama. Aktivnosti se sprovode u manjim grupama (6 do 8 polaznika) a svakom detetu se obezbedjuje individualni pristup i garantuje uspeh.

Zahvaljujući Numicon-u, deca brže i efikasnije savlađuju osnovne matematičke pojmove i razvijaju ljubav prema matematici. Benefiti rada su vidljivi ne samo prilikom kretanja u školu, već i u starijem uzrastu kada učenici prelaze u više razrede i srednju školu.

Samo u školama Malac Genijalac!

img

Aktuelnosti iz
svijeta malih genijalaca

Budite u toku sa svim dešavanjima i aktivnostima škole Malac Genijalac. Pratite naš blog...

img img
Testirajte besplatno

Posjetite nas na najbližoj lokaciji i uvjerite se u kvalitet nastave

    Verified by MonsterInsights