ORGANIZACIJA NASTVE

Organizacija nastave

Cilj naše škole je da svako dete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane “ bolja verzija sebe ”. Zdrav mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, programom zasnovanim na tri ključne stvari : računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

Nastavni program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama ( 6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi. Takođe polaznicima su na raspolaganju i naši posebni internet portali i aplikacije, kojima mogu da rade domaći rad i vežbaju kod kuće.

Grupe

Program je prilagodjen uzrastima, te postoje sledeće starosne grupe :

  • Predškolska ( od 4 do 6 godina )
  • Mlađa školska( prvi i drugi razred )
  • Srednja školska ( treći i četvrti razred )
  • Starija školska ( peti i šesti razred )