29/09/2021

Hikari program

Hikari program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus

Verified by MonsterInsights